2022 Aralık Sayısı Makale Çağrısı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ATÖLYESİ DERGİSİ 6. SAYI

MAKALE ÇAĞRISI

İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanan
hakemli bir dergidir. Dergimiz 2020 Aralık sayısı ile yayın hayatına başlamıştır ve Asos İndeks’te
taranmaktadır.
İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi’nin yayın alanı; iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve
güvenliği, çalışma hayatına ilişkin hususlar, mali hukuk, sosyal politika ile sınırlıdır. İş ve Sosyal
Güvenlik Atölyesi Dergisi, bu konularda uygulayıcılara yol göstermeyi, ortaya çıkacak görüş ve
önerilere katkıda bulunmayı, yeni fikir ve görüşlerin ortaya konulmasını sağlamayı
amaçlamaktadır.
Makalelerinizi dergimize hakemli veya hakemsiz yayınlanmak üzere gönderebilirsiniz. Yazarlara
makalelerinin yayınlanması halinde telif ödemesi yapılmaktadır.
Dergimizin 2022 Aralık sayısı için 30/11/2022 tarihine kadar makale gönderebilirsiniz. Makaleler
dergi web sitesi üzerinden gönderilebilmektedir.
İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi hakkında ayrıntılı bilgilere, yayın ilkelerine ve yazım
kurallarına https://www.isvesosyalguvenlikatolyesi.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla…

İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi