Hakkımızda

İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi, sosyal güvenlik, iş mevzuatı, sendikalar ve toplu sözleşme, mesleki yeterlilik, yabancı işçi çalışma mevzuatı ve iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık, denetim ve eğitim hizmetleri vermek üzere 2014 yılından bu yana Dr. Sadettin ORHAN‘ın koordinatörlüğünde faaliyet göstermektedir.

 

Ülkemizde ve dünyadaki değişime bağlı olarak, iş ve sosyal güvenlik hukuku da aynı hızda değişime ve dönüşüme muhatap olmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi olarak misyonumuz, sunduğumuz hizmetlerle, bu değişime uyum sağlamayı kolaylaştırmaktır. Bu misyonun bir gereği olarak, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında hem teoriye hem de uygulamaya ışık tutacak, bu alana ilgi duyan herkes için başvuru kaynağı olacak bir yayınla, İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi ile karşınızdayız.

 

İçinde bulunduğumuz internet çağında, üretilen içeriklerin, herkes için, her yerden ve her an erişilebilir olması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi, elektronik dergi formatında hizmete sunulmuştur. Her biri alanında çok değerli üyelerden oluşan yayın danışma kurulu nezaretinde çıktığımız bu yolculukta, katkısını ve desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.