Künye

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ATÖLYESİ DERGİSİ 

ISSN: 2757-6159

Sahibi İsat İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Eğt. Dan. Ltd. Şti. Adına

Dr. Sadettin ORHAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Sadettin ORHAN

Editör

Doç. Dr. Mehmet BULUT

Editör Yardımcısı

İsmail AKTAŞ

Yönetim ve Yazışma Adresi

Çetin Emeç Bulvarı Lizbon Cad. No: 41/1 
Aşağı Öveçler    Çankaya – ANKARA

Tel: 0 312 419 19 76

www.isvesosyalguvenlikatolyesi.com

E-Mail: editor@isvesosyalguvenlikatolyesi.com

 Tasarım

Yayın Türü

Yaygın Süreli, Elektronik, Altı Aylık