AYM, Yargıtay ve KDK Kararları Çerçevesinde Belediye Şirket İşçilerinin İlave Tediye Sorunu

Yazar Adı: İsa YAZAR

4.90

ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye’nin kamu personel yapısında önemli değişikliğe yol açan taşeron işçilerin kadroya alınma süreci, bu süreçte kurulan belediye şirketleri ve belediye şirket işçilerinin ilave tediye hakkı (ikramiye) incelenmiştir.

Taşeron işçilerin kadroya alınma süreciyle birlikte yaklaşık 900 belediye şirketi kurulmuştur. Bu şirketler, belediyelerin sahibi olduğu ve kaynak aktardığı kuruluşlar olmakla birlikte Yargıtay tarafından ‘özel şirket’ sayılmaktadır. Bu nedenle de sayıları 500 bini bulan belediye şirket işçilerine ilave tediye ödenmemektedir. Bu tablo, belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçilerle merkezi kurumlarda 4/D sürekli işçi kadrosu verilen taşeron işçiler arasında
hem iş güvencesi hem de mali ve sosyal haklar açısından önemli bir ayrım getirmiştir ve bu ayrım giderek derinleşmektedir.

Bu çerçevede; belediye şirketlerinin hukuki statüsüne ilişkin Yargıtay’ın içtihat değişikliği, Yargıtay’ın farklı dairelerinin farklı içtihatları, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde belediye şirket işçilerine ilave tediye ödenmemesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı tartışılmıştır. Belediye şirket işçilerinin, konuyu bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne taşıması, hak ihlalini ortadan kaldırabilecek bir yol olarak önerilmektedir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN SATIN ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.