Geç Verilen Prim Belgeleri İncelemelerinde İdari Para Cezalarının Orantılılık İlkesi Yönünde Değerlendirilmesi

Yazar Adı: Fatih AKKUŞ

4.90

ÖZET
Sigortalıların sosyal güvenliğinin sağlanmasına dayanak belgeler, aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesidir. İş yaşamından kaynaklı bazı sorunlar nedeniyle aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi dışında verilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu halde verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin istisnai durumlar hariç işleme alınabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri/denetmenleri tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi gerekebilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri/denetmenlerinin 7201 sayılı Kanuna göre ibrazını istediği işyeri kayıtlarının yasal süresinde ibraz edilmemesi halinde, 5510 sayılı Kanuna göre işverenler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak “ibraz etmeme” cezası uygulanırken fiilin nedenlerine dair kriterler bulunmayıp farklı nedenlerle yapılan ibraz etmeme fiiline aynı idari para cezası uygulanmaktadır. Bu çalışma ile yasal süresi dışında verilen asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin incelenmesinde yaşanan sorunlar ve bu duruma özgü uygulanan idari para cezalarının “orantılılık” ilkesi yönünden değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN SATIN ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.