İş Sağlığı Alanında Kusur Tespitinde Çoklu Karar Verme Yöntemleri

Yazar Adı: Dr. Rüveyda SEVGİLİ - Dr. Betül AKGÜNEY - Prof. Dr. Yaşar BİLGE

4.90

ÖZET
Giriş ve Amaç: Hastanın yatırılarak seçiminde kullanılan kriterler hastanın aciliyeti ve hastanenin kapasitesinin belirlenmesi, tanı ve tedavi planlaması hakkında değerlendirme yapmak amacıyla derleme hazırlanmıştır. Genel Bilgiler: Kusur başka türlü davranma olanağı varken, somut olaydaki hatalı, ihmale dayalı davranış ile zarara yol açmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği açısından kusur belirlemek açısından disiplinlerarası çalışma gerekmektedir. TOPSIS, PROMETHEE, DEMATEL, MOORA, BERRA, ACOVE, ERAS kriterleri gibi pek çok standart geliştirilmiştir. Bunların hangisinin ne tarzda kullanılması gerektiği ile ilgili düzenleme yapılması gerektiğinden bu konuda bilgi aktarılmıştır. Sonuç: Çoklu emir yönetiminde; taraflara bilgi verilir ve uzlaşma aranır. Uzlaşmadıklarında yetkili ve meşru olması durumunda oy çokluğuna bakılır. Bu durumda muhalefet şehri yazılabilir. Yazılırsa üst makam nasıl karar vereceğine dair işlem yapar. Uzmanlar sisteminde içerik analizinde tek bir yöntem değerlendirmeleri yanlış rapor yazılmasına neden olur. Bunlardan dolayı çatışma durumlarının yönetilmesi gerekir. Bu alanda kazan kazan yöntemi ile süreç yönetimindeki hatalı durumların önlenmesi için süreç geliştirilmesi gereği düşünülmüştür.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN SATIN ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.