Türk Çalışma Mevzuatının Uzaktan Çalışma ile İmtihanı

Yazar Adı: Dr. Mehmet BULUT

4.90

ÖZET
2016 yılında yürürlüğe giren 6715 sayılı Torba Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmış ve “uzaktan çalışma” adıyla yeni bir kavram çalışma mevzuatımızda yer almıştır. Bu düzenleme özellikle yaşanan pandemi sürecinde daha fazla önem kazanmıştır. Nitekim birçok işyeri pandemi sürecinde uzaktan çalışma yöntemini tercih etmiş, bazen de buna mecbur kalmışlardır. Ancak yaşanan süreçte uzaktan çalışma yöntemine ilişkin birçok mevzuatsal eksiklik ve soru işaretinin bulunduğu görülmüştür. Özellikle, olağanüstü durumlarda uzaktan çalışmanın zorunlu olup olmayacağı, uzaktan çalışma iş sözleşmesinin nitelik ve şekli, çalışma süreleri ve ödemelerin belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri, kısa vadeli sigorta kolları uygulaması ve veri güvenliği gibi hususlarda ikincil mevzuat ile bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda uzaktan çalışmaya ilişkin hukuk sistemimizin tekrar ele alınması ve özellikle pandemi süreci de göz önünde bulundurularak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca yönetmelik düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada Türk hukuk sisteminde uzaktan çalışma uygulamasına, yaşanan sorunlara ve alınması gereken önlemelere ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN SATIN ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.