Yargıtay Kararı İncelemesi: Sürekli Kadroya Geçirilen Taşeron İşçilerin Ücret Farkları

Yazar Adı: .İbrahim Halil ŞUA

4.90

ÖZET
Yargıtay , sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçilerin ücretlerinin asgari ücretin belli bir oranı üzerinden belirlenmesi hususunun, çalışanla işveren arasında imzalanan sözleşmede açıkça belirtildiğinde uygulanabileceğini, bu yönde hüküm bulunmadığında ise toplu iş sözleşmesi düzenlemelerinin geçerli olacağına karar vermiştir. Kararın eksik incelemeye dayandığını düşünüyoruz. Şöyle ki ;Hizmet alım sözleşmelerinin sona ermesinden sonra da işçilerin ücreti, asgari ücretin belirli bir oran fazlası üzerinde ödenmeye devam edilmiştir. Ücret bordrolarının incelenmesinde, işçinin ücretlerinin 2018 yılının sonuna kadar önceki sözleşme hükümlerine uygun olarak ödendiği görülmektedir. Gerekçe gösterilen asgari ücret fazlası şeklindeki uygulamanın sona erdirilmesi, Kamuya mali külfet getirilmemesi, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesinin varlığı , emredici kanun hükümleri gibi temel hususlar, Yargıtay’ın benzer başka bir dosyasındaki onama kararında değerlendirmeye alınmamıştır. Emsal niteliğinde ki bu karar çok sayıda işçiyi ilgilendirdiğinden Hâkimin, “işçi lehine geniş yorum” yapması gerekir. Sözleşme hükmünün işçi tarafından imzalanmasında, işverenin eski ücret sistemini uygulayacağına dayanan bir güven söz konusudur. İşverenin güven sorumluluğu, dürüstlük ilkesinin bir gereğidir. İşverenin beyan ve davranışları ile işçide yarattığı güvenle çelişki oluşturacak şekilde 2019 yılının başından itibaren hak kazanılan ücret tutarını ödeme yükümlülüğünden kaçınması çelişkili davranış yasağını oluşturacağı gibi işçiler arasında objektif bir neden bulunmaması nedeniyle işverenin eşit davranma borcunun ihlali olarak kabul edilir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN SATIN ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.