Yayın Danışma Kurulu

 • Ahmet Battal, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Ahmet Erol, Prof. Dr., Beykent Üniversitesi
 • Aydın Başbuğ, Prof. Dr., İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi
 • Aylin Görgün Baran, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi
 • Bener Güngör, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi
 • Dilaver Tengilimoğlu, Prof. Dr., Atılım Üniversitesi
 • Ercüment Özkaraca, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
 • Fevzi Rifat Ortaç, Prof. Dr., KTO Karatay Üniversitesi
 • İhsan Sezal, Prof. Dr., TOBB Üniversitesi
 • İlhami Söyler, Prof. Dr., Beykent Üniversitesi
 • Mustafa Alp, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Nurşen Caniklioğlu, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
 • Tankut Centel, Prof. Dr., Koç Üniversitesi
 • Yaşar Bilge, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
 • Cumhur Rüzgaresen, Doç. Dr., Kıbrıs Lefke Üniversitesi
 • Hakan Eygü, Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi
 • Selin Ertürk Atabey, Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, Doç. Dr., İbn Haldun Üniversitesi
 • Yusuf Bilgin, Doç. Dr. Bayburt Üniversitesi
 • Fatih Acar, E. SGK Başkanı, E. Müsteşar
 • Faruk Sezer, Dr. Öğr. Üyesi, Bayburt Üniversitesi
 • Özgür Saygın, Dr. Öğr. Üyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi