Yazım Kuralları

 • İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi’ne hakemli veya hakemsiz olarak yayınlanmak üzere gönderilen makaleler aşağıdaki yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.

 

Hakemli Yayınlanmak Üzere Gönderilen Makaleler İçin Yazım Kuralları

 • Makalelerin  İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi makale şablonuna uygun olarak hazırlanmış olması ve ilk sayfa hariç makalenin herhangi bir alanına yazar isim ve adresleri yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi’ne gönderilen makaleler için bir sayfa sınırlaması yoktur. Ancak, yazıların 3000-6500 arası kelime sayısında olması tercih edilmektedir. Gerekli kısaltma ve uzatmalar yazarla iletişim içinde yapılabilir.
 • Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalenin başında en az 150 en fazla 200 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Özet ve Abstract yer almalıdır. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca 3 – 5 arasında Anahtar Sözcükler ve Key Words verilmelidir.
 • Makaleler word formatında hazırlanmalı, sayfa yapısı sağdan ve soldan 2 cm, üstten ve alttan 2,5 cm boşluk bırakacak şekilde ayarlanmalıdır. Times New Roman 12 punto yazı karakteri kullanılmalı, metin iki yana yaslanarak hizalanmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo, şekil, dipnot ve kaynakçada 10 punto kullanılmalı, tablo ve şekillere sıra numarası verilmeli, kaynakçaları altında belirtilmelidir.

 

Hakemsiz Yayınlanmak Üzere Gönderilen Makaleler İçin Yazım Kuralları

 • Makalelerin  İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi makale şablonuna uygun olarak hazırlanmış olması ve ilk sayfa hariç makalenin herhangi bir alanına yazar isim ve adresleri yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Hakemsiz yayınlanmak üzere gönderilen makaleler için bir sayfa sınırlaması yoktur. Ancak, yazıların 5000 kelimeyi aşmaması tercih edilmektedir. Gerekli kısaltma ve uzatmalar yazarla iletişim içinde yapılabilir.
 • Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalenin başında en az 150 en fazla 200 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe yazılmış Özet yer almalıdır. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca 3 – 5 arasında Anahtar Sözcükler verilmelidir.
 • Makaleler word formatında hazırlanmalı, sayfa yapısı sağdan ve soldan 2 cm, üstten ve alttan 2,5 cm boşluk bırakacak şekilde ayarlanmalıdır. Times New Roman 12 punto yazı karakteri kullanılmalı, metin iki yana yaslanarak hizalanmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo, şekil, dipnot ve kaynakçada 10 punto kullanılmalı, tablo ve şekillere sıra numarası verilmeli, kaynakçaları altında belirtilmelidir.

 

Ortak Kurallar

 • Makalenin birinci derece başlıkları 1- şeklinde, koyu ve büyük harflerle, ikinci derece alt başlıklar 1.1- formatında, koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde sınıflandırılmalıdır. Üçüncü ve dördüncü derece başlıklar da 1.1.1- ve 1.1.1.1- formatında, koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde sınıflandırılmalıdır. Giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmez.
 • Makaleler APA’6.0 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Tablo ve Şekiller: Metin içinde kullanılacak tablo ve şekillere sıra numarası ve başlık verilmelidir.
 • Atıflar: Atıflar metinde ve parantez içine alınarak, (yazarın soyadı, yayın tarihi: sayfa numarası) şeklinde yapılmalıdır. Atıflar için dipnot kullanılmayacaktır. Dipnotlar sadece açıklama yapmak için kullanılacak ve 10 punto ile yazılacaktır.
 • Metin içi atıflar şu şekilde yapılmalıdır:
  • Tek yazarlı eserler: (Akgündüz, 1997: 45) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Akgündüz (1997: 45)
  • İki yazarlı eserler: (Toprak ve Bayraktar, 2017: 55) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Akdoğan ve Tekner (2017: 55)
  • Üç ve daha çok yazar: (Tortop vd., 1999: 22) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Tortop ve diğerleri (1999)
  • Aynı yıl içinde birden çok eseri olan yazar: (İnan, 2007a: 42) ve (İnan, 2007b: 56)
  • Bir kuruma ait eser: (TÜİK, 2006)
  • İnternetten yapılan alıntılarda: (Sayıştay Başkanlığı, 2009)
 • Kaynakça: Kaynakçada, sadece metin içinde atıf yapılan eserlere yer verilmelidir.
 • Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalı ve aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:
  • Kitap:

Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), eserin adı, çeviren varsa (çev. ad soyad), yayınlayan, yayın yeri.

 • Kitaptaki Makale:

Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), “makalenin adı” eserin adı, derleyenin adı soyadı (der.), yayınlayan, yayın yeri.

 • Dergi Makaleleri:
 • Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), makalenin adı, derginin adı, cilt numarası, sayısı, sayfa aralığı.
 • Kurum Yayınları:

Kurum adı (yılı), eserin adı, yayınlayan, yayın yeri.

 • İnternet:

Yazarın soyadı, adı, yazar yok ise internet sitesinin ait olduğu kurum (yılı), “eserin adı”, internet adresi, (erişim tarihi).